EPEA Conference 2019 in Dublin

Introduction

De EPEA conference 2019 in Dublin toont het belang van uitwisseling van ervaringen op het gebied van gevangenisonderwijs. In weerwil van het Nederlandse beleid gericht op reintegratiecentra en de focus op het behalen van gecertificeerde basisvaardigheden, staat voor Ierse beleidsfunctionarissen het belang van persoonlijke ontwikkeling op de eerste plaats. Dit komt tot uiting in speeches van staatsecretaris, de The Teaching Council Education and Training Board en gevangenisdirecteuren.

Ierse staatsecretaris staat pal voor het gevangenisonderwijs

Een hartbrekende start wordt gegeven door de staatsecretaris van Onderwijs mevr. Mary Mitchell O ‘Connor. Zij is zelf uit het onderwijs afkomstig en spreekt met veel passie over haar betrokkenheid bij het onderwerp. Zij wil via gevangenisonderwijs nieuwe kansen geven aan diegenen die in de gevangenis terecht zijn gekomen. Een zodanig betrokken en met visie gegeven speech, dat er een daverend applaus op volgt.

Kunst als breekijzer voor het Ierse gevangenisonderwijs

Tijdens ons bezoek aan de Ardour Hill Prison, Dublin (een monument met een belangrijke geschiedenis voor de Ierse vrijheidstijd) krijgen wij inzicht hoe in de Ierse aanpak zowel kunstonderwijs als de inzet van de Open Universiteit een belangrijke rol speelt. Met intensieve kunstlessen krijgen de gedetineerden via doe activiteiten zelfwaarde terug en werkt het zelfbevestigend voor het eigen leervermogen. Een aantal gedetineerden vertellen hoe zeer zij tijdens hun detentie via de kunstlessen en de daarop volgende cursussen van de Open Universiteit zijn gegroeid.
Opvallend is dat de aandacht voor kunst een rode draad is tijdens de hele conferentie. Het belang van deelname aan kunstactiviteiten wordt als een breekijzer gezien om gedetineerden uit lethargie te halen en rijp te maken voor gerichte training met uitzicht op een nieuwe kans in de maatschappij. Dit wordt naar vorengehaald zowel door Carronn McCaffrey Irish Prison Service als door Tomas O Ruairc (lid van de Teaching Council Education and Training Board).
De kers op de taart is het bezoek aan de officiele opening van Prisoners Art exhibition in Kilmainham Gaol (het Ierse Onafhankelijkheidsstrijd museum). Zo’n tentoonstelling geeft de maatschappij de kans te zien dat een gedetineerde meer in zijn mars heeft.

Persoonlijke ontwikkeling als voornaamste doel van het gevangenisonderwijs

  • workshop van Kirstine Szifris: Why educate prisoners? Unpicking the purpose of prison education

Voor alle aanwezigen in de zaal staat het als een paal boven water dat gevangenisonderwijs in de eerste plaats betekenis heeft op 1. persoonlijke ontwikkeling 2. Positieve socialisatie en 3. Interpersoonlijke vaardigheden. Alle andere resultaten (kwalificaties, inzetbaarheid of beter gedrag, etc.) zijn dan meegenomen!!!!
Kristine Szifris houdt zich bezig met de aspecten rond persoonlijke groei die leiden tot “desistance of crime”. Op welk moment en op welke gronden besluit een crimineel dat hij een ander leven wil en GAAT leven.

  • workshop van Toine Bakermans: “Devils and Angels”: a very good insight in the prisoners mind!

Wij kennen Toine als lid van de consortiumpartner “De Nieuwe Kans”. Hij leert ons tijdens deze conferentie nu juist over wat de angelsaksische wetenschap “the hook” noemt. Bijvoorbeeld zo’n moment als in de presentatie van Toine wordt verteld: “Als zijn zus hem vertelt dat het gezinsleven en zeker haar persoonlijke leven vergooid is doordat de ouders zo bezorgd zijn over het leven dat hij leidt.”

Britse wetenschap benadrukt het belang van de gevangenisbibliotheek #

#

  • workshop sessie van Jayne Finlay “Building the relationship between library services and prison education” is in deze context wel heel confronterend. Juist de Angelsaksische wetenschap benadrukt het belang van de bibliotheek niet allen als ondersteunende plek bij het lezen, maar vooral ook als “Safe Space”. De plek waar de gedetineerde zich veilig genoeg voelt om in gesprek te gaan over zijn toekomst.

Ierse samenwerking van Gevangenis Onderwijs en Erasmus+ Nationale Autoriteit!

Afsluitend: de Ierse EPEA afdeling (IPEA) heeft deze EPEA conferentie gezamenlijk georganiseerd met de Erasmus+ Ierse Nationale Autoriteit (Leargas). Lezingen en workshops van beide conferenties waren open voor bezoek van beide doelgroepen. Deze noviteit is een bevestiging hoe men in Ierland van overheidswege het gevangenisonderwijs serieus neemt.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *